Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Boru Hattı İzolasyon ve Bütünlük Testleri

Boru hattı izolasyon ve bütünlük testi, metal boru hattına alternatif bir akım sinyali uygulanarak boru hattı üzerindeki kaplama hatalarının lokasyonunun noktasal tespit işlemidir. Bizim önerdiğimiz ve tüm dünyada kabul görerek en çok kullanılmakta olan yöntem olan Alternatif akım gerilimi eğimi (ACVG) yöntemidir. Bu yöntemin tercih edilme sebeplerini başlıca, hızlı-doğru sonuçlar vermesi, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlaması, kolay ve etkili bir çözüm yöntemi olması, çağın sağladığı en son teknolojik ürünler ile yapılması vb. avantajları sayabiliriz.

 Metal boru hatlarında izolasyon yapılsa da zamanla çeşitli nedenlerden dolayı izolasyonda hatalar meydana gelmekte ve boru korozyona maruz kalmaktadır. Meydana gelen izolasyon hatalarının tespit edilmesi ve müdahale edilerek onarılması hattın bütünlüğü ve sağlamlığı açısından son derece önemlidir. Ne var ki boru hattı izolasyon hatası bulmak oldukça zor ve deneyim gerektirir.  

 Firmamız sahip olduğu deneyim ve teknolojik cihazları sayesinde boru hattı izolasyon hata tespitini kazısız bir şekilde noktasal tespit etmektedir. Firmamız verdiği hizmet ile metal boru hatlarında izolasyon hata tespiti yapmaktadır. Ayrıca telekomünikasyon ve elektrik hatlarında da izolasyon hata tespitleri yapmaktayız.

Kablo Boru Hattı İzolasyon Hatası Noktasal Tespit Hizmeti


 Prestij Grup uzman kadromuz ve kazısız teknolojiler kullanarak, gömülü olarak bulunan İçmesuyu, ısıtma, gaz, petrol boru hatları gibi metal malzemeden imal edilmiş ve izolasyona sahip olan borularda veya enerji, telekomünikasyon kablolarında bulunan izolasyon hatalarının noktasal olarak tespit edilmesi hizmetini sağlamaktadır. Özellikle metal borularda bulunan izolasyon hataları zamanla boruda delinmelere, kablolarda ise sistemde arızalara neden olabilmektedir. Kazısız teknolojiler sayesinde çok hızlı ve güvenilir bir şekilde kablo ve boru hattı izolasyon hata tespitini noktasal olarak yapmaktayız.


 Katodik korumaya sahip boru hatlarında oluşan 
izolasyon hataları, katodik korumanın daha kısa sürede zayıflamasına neden olmaktadır. Ayrıca bu noktalarda yeteri kadar katodik koruma sağlanamadığı durumlarda boru hattında delinmelere, gaz veya petrol boru hatlarında ise patlamalara dahi neden olabilmektedir. Katodik korumaya sahip olmayan boru hatlarında (özellikle içme suyu isale hatlarında) bulunan izolasyon hataları çok hızlı bir şekilde boruda korozyona neden olarak büyük miktarlarda fiziki su kayıplarına neden olabilmektedir. Prestij Grup uzman kadro ve kazısız teknolojileri kullanarak, gömülü kablo veya boru hatlarınızda bulunan en küçük izolasyon hatalarının tespitini hızlı ve güvenilir şekilde sağlamaktayız.