Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

 Hi̇droli̇k Model Rapor Sonuçlarina Göre İyi̇leşti̇rme Ve Kayip-kaçak Azaltma Programi Oluşturulmasi

 Prestij Grup bünyesinde bulunan kazısız teknolojileri ve uzman kadrosu sayesinde, Hidrolik Modeli yapılmış Depo Besleme Kademesi ve Ölçülebilir İzole Alt Bölgelerin (DMA) tasarım öncesi ve sonrası yapılan tüm çalışmaları raporlayarak temin edilen ve tüketilen su miktarları, fiziki ve idari kayıp miktarları, gelir getiren ve getirmeyen su miktarları, elde edilen kazançlar, basınç yönetimi ve takibi, imar ve nüfus durumlarına göre bölgenin genişleme analizleri, depo hacmi yeterliliği, rehabilitasyon öncelikleri belirlenerek sistematik şekilde takiplerin ve günlük işletme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır. Prestij Grup olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen yönergeler ve Su Denge Formunda yer alan hesaplamalar doğrultusunda hizmetler sunmaktayız.

hidrolik-modelleme-iyilestirme-kayip-kacak-azaltma-programlari