Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Hi̇droli̇k Modeli̇n Kurulumu, Sahada Kali̇brasyonu Ve Raporlanmasi

 Hidrolik Modelleme ile içme suyu dağıtım şebekelerinin belirli faktörler, formüller ve veriler dahilinde, konusunda lider yazılımlar kullanarak bilgisayar ortamında analiz yapılması, basınç yönetimi, enerji ve kaynak yönetimi, nüfus ve imar durumlarına göre rehabilitasyon ve bölge genişleme analizleri, kayıp-kaçak kontrolü, yangın analizleri ve günlük işletme faaliyetlerini yaparak sistematik bir şekilde takip edilmesini sağlamaktadır.

hidrolik-model-sifir-basinc-testi-kurulumu-sahada-kalibrasyonu-raporlanmasi

 Bilgisayar ortamında kurulan hidrolik modelin sahada ki mevcut durumlarına, kritik ve belirli noktalarda ölçülen debi ve basınç değerlerine göre kalibrasyonlarının yapılarak içme suyu dağıtım şebekelerinin optimum işletme değerlerinde çalıştırılması sağlanmaktadır. Prestij Grup olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen yönergeler ışığında hizmetler sunmaktayız.