Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz
 İzole Alt Bölge Tasarımlarının (DMA) Yapılması, Sahada Kurulumu, Testlerin Yapılması ve Raporlanması

 Kurulan Hidrolik Modelin sahada kalibrasyonu tamamlandıktan sonra, depo bölgesinin büyüklüğü ve basınç değişimlerine göre ölçülebilir ve izole edilmiş alt bölgeler tasarlanıp gece debisi analizleri ve basınç testleri yapılarak sahada oluşturulması sağlanır. Ölçülebilir izole bölgeler içerisinde basınç yönetimi ve kaçak takibi sistematik bir şekilde yapılarak içme suyu dağıtım şebekelerinde ki kayıpların azaltılması, daha verimli bir şekilde uzun süreler boyunca işletilmesi sağlanmaktadır. Ölçülebilir İzole Alt Bölge (DMA) odası, Kritik Nokta Ölçüm Odası, Basınç Düşürücü Vana (BKV) odası, Debi Ölçüm Odası tasarımları, uygun yer seçimleri ve odaların içerisinde kullanılacak ekipmanların (Debimetre, Basınç Kırıcı Vana, Telemetri-Veri kaydedici, Basınç Kaydedici, Pislik Tutucu, Vana) seçimleri konusunda Prestij Grup tecrübesiyle içme suyu dağıtım şebekelerinize uygun şekilde yapılmaktadır.

izole-alt-bolge-dma-tasarimi-saha-olusturma-raporlama