Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz
 İzole Alt Bölge Tasarımlarının (DMA) Yapılması, Sahada Kurulumu, Testlerin Yapılması ve Raporlanması

 Kurulan Hidrolik Modelin sahada kalibrasyonu tamamlandıktan sonra, depo bölgesinin büyüklüğü ve basınç değişimlerine göre ölçülebilir ve izole edilmiş alt bölgeler tasarlanıp gece debisi analizleri ve basınç testleri yapılarak sahada oluşturulması sağlanır. Ölçülebilir izole bölgeler içerisinde basınç yönetimi ve kaçak takibi sistematik bir şekilde yapılarak içme suyu dağıtım şebekelerinde ki kayıpların azaltılması, daha verimli bir şekilde uzun süreler boyunca işletilmesi sağlanmaktadır. Ölçülebilir İzole Alt Bölge (DMA) odası, Kritik Nokta Ölçüm Odası, Basınç Düşürücü Vana (BKV) odası, Debi Ölçüm Odası tasarımları, uygun yer seçimleri ve odaların içerisinde kullanılacak ekipmanların (Debimetre, Basınç Kırıcı Vana, Telemetri-Veri kaydedici, Basınç Kaydedici, Pislik Tutucu, Vana) seçimleri konusunda Prestij Grup tecrübesiyle içme suyu dağıtım şebekelerinize uygun şekilde yapılmaktadır.

izole-alt-bolge-dma-tasarimi-saha-olusturma-raporlama

İçme Suyu Sistemlerinde İzole Bölge Oluşturulması ve Su Kayıplarının Azaltılması

 Gelir getirmeyen su temel olarak, su dağıtım sisteminde bir yerde kaybolan ve nihai hedefine ulaşmayan sudur. Bu, yerel ekonomileri ve mevcut yerel kaynakları etkileyen, kullanılmayan veya ödenmeyen su anlamına gelir. 

Gelir getirmeyen su seviyesini azaltmak için, mümkün olduğu kadar çok suyun şebeke içinde kaldığından emin olmamız gerekir. 

İçme suyu sistemlerinde su kaybını ve gelir getirmeyen suyu azaltmak için bazı adımları izlemek gerekir.

 İçme Suyu Sistemlerini Bölümlere Ayırmak

İçme suyu dağıtım şebekesindeki su kayıplarıyla bir kerede baş etmeye çalışmak oldukça zor ve maliyetlidir.

Bu nedenle, tedarik ağını izole bölge oluşturulması olarak da adlandırılan ayrı bölümlere ayırmak, yer altında neler olup bittiğine dair değerli bir genel bakış elde etmeyi mümkün kılan verimli bir tekniktir. Su kayıpları daha sonra izole alt bölgeler(DMA) de ayrı ayrı hesaplanabilir ve çalışmalar daha iyi planlanabilir. 

Şebeke Basıncını Kontrol Altına Alın

İzole bölge oluşturulması ve basınç yönetimi faydalı ve önemli en etkin su kaçak yönetimi faaliyeti olarak kabul edilir. Basınç ne kadar yüksek olursa, arızalar veya sızıntılar nedeniyle o kadar fazla su kaybı olur. Ayrıca, çoğu boru patlaması yalnızca yüksek basınç nedeniyle değil, daha çok boruları sürekli olarak genişlemeye ve büzülmeye zorlayan ve kırılmalarına neden olan ani basınç değişiklikleri nedeniyle meydana gelir.

Basınç yönetimi için izole alt bölgeler(DMA) gereklidir. Bu sayede su kayıplarını azaltmaya yardımcı olabilirler.