Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

İçme Suyu Sistemlerinde Hidrolik Modelleme

 İçme suyu temin veya dağıtım sisteminin nasıl davrandığını ve sisteme yeni eklenecek cihazlar (yeni vanalar, yeni bağlantılar, basınç düşürücü vanalar vb) sonrasında sistemin nasıl davranacağını bilmek, su şebekelerinin düşük maliyetlerle işletilmesi, iyileştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına yönelik en uygun çözümlerin belirlenmesine büyük katkı sağlamaktadır.

 İçmesuyu sistemlerinde Hidrolik modelleme ile şebeke alanını genişletmek, izole alt bölgelere (Bölgesel Ölçüm Alanları - BÖA) ayırmak, optimum şebeke basınçlarını belirlemek, kalite analizleri yapmak, mevcut şebekelerin verimliliğini ve güvenliğini artırmak ve yeni şebekeler tasarlamak için farklı yönetim senaryoları oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Kurulacak içme suyu sistemlerinde hidrolik model ve oluşturulacak yönetim senaryolarının başarısı giriş parametrelerinin doğru şekilde belirlenmesi ve saha kalibrasyon çalışmalarıyla doğrudan ilişkilidir.

hidrolik-modelleme-BYA-BÖA

İçmesuyu Sistemlerinde Hidrolik Model Kurulumu

  •  Su modeline, su temini sisteminin debi ve basınç profillerinin dahil edilmesi: Bu profil sistem içerisindeki debilerin ve basınçların zaman içerisindeki değişimlerini ifade etmektedir. Scada sistemi bulunmayan Belediyeler için sahada geçici debi ve basınç ölçümlerinin yapılarak verilerin hidrolik modele girilmesi gerekmektedir. Mobil debi ve basınç ölçüm hizmetleri için firmamızın sunmuş olduğu Debi/Basınç/Seviye Ölçüm ve Raporlama Hizmeti detaylarında bulabilirsiniz.
  •  Su ihtiyacı profilinin su modeline dahil edilmesi: Farklı aboneler (evsel, endüstriyel, ticari ve kurumsal) tarafından tüketilen miktarla ilgili tüm bilgilerin toplanması ve hidrolik modele dahil edilmesi gerekmektedir.

  •  Borular için sürtünme katsayısının tanımlanması: Hidrolik modeller, hidrolik hesaplamalara dayalı matematiksel formüllere göre çalıştığından, modele dahil edilecek en önemli değişkenlerden biri, sistemde bulunan farklı borular için sürtünme katsayısıdır. Bu katsayı, boru malzemesi, bakım durumu, boruların yaşı, su hızı ve su kalitesi gibi parametrelere bağlı olarak değişmektedir. Yalnızca modelin saha kalibrasyonu yapıldıktan sonra, modelin güvenilir sonuçlar üretmesi için yeterli katsayıları ayarlamak mümkündür.

 Oluşturulacak simülasyonlar, içme suyu temin ve dağıtım sistemlerinin işletimi, tasarımı, planlanması, bakımı ve rehabilitasyonuyla ilgili olarak aşağıdaki gibi birçok uygulamaya sahiptir:

  •  Borular ve diğer enstrümanlar için en uygun yapıları, çapları ve malzeme seçimi ile depolar ve terfi merkezlerinin tasarımı araştırılarak sistemlerin tasarlanması,
  •  Genel zaman projeksiyonlarına ve özellikle kullanıma dayalı çeşitli seçeneklerin simülasyonunu kullanarak farklı stratejik kalkınma planlarının hazırlanması,
  •  Yangın gibi acil durumlar, şebekenin belirli süreyle askıya alınması, birden çok depoya sahip şebekelerin yönetilmesi, mevsimsel tüketim değişiklikleri veya sorunları gibi işletme veya acil durum simülasyonları,
  •  Aboneler ve şebeke için doğrudan risk oluşmasını engelleyen karmaşık sistemler için operatör eğitimleri,
  •  Terfi merkezlerinde su temini için kullanılan enerji tüketiminin azaltılması, Basınç Ölçüm Alanları ve Bölgesel Ölçüm Alanları (BÖA) oluşturmanın uygulanabilirliği ve etkisi,
  •  Basınç yönetim alanları (BYA) oluşturulmasıyla su kayıplarının kontrol altına alınması.

 Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 04.10.2021 tarihli İÇME SUYU SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ AZALTILMASINA YÖNELİK İŞ TERMİN PLANI kapsamında yayınlanan genelgede yer alan uygulamaların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için firmamız bünyesinde tecrübeli kadromuz ve son teknoloji ekipmanlarımız ile 7/24 hizmet vermekten mutluluk duyarız.