Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

İçme Suyu Sistemlerinde Hidrolik Modelleme

Hidrolik Modelleme, akışkanların bulunduğu boru veya kanal sistemlerinde, (içme suyu, atıksu-yağmursuyu, drenaj, taşkın, yangın söndürme, sulama hatları) hidrolik olarak analiz edilmesini ve sistemin nasıl hareket ettiğini matematiksel olarak hesaplanmasını sağlayan sistemdir.

 İçme suyu sistemlerinde hidrolik modelleme kurulumu sayesinde, sistemin mevcut durumda ne şekilde çalıştığını, bölge içerisindeki basınç alanlarının belirlenmesi, basınç yönetim planlamasının yapılması, fiziki kaçaklarla ve gelir getirmeyen su kayıplarıyla mücadele, ileriye dönük ihtiyaçların belirlenmesinde oldukça önemlidir.

 Sistemin hidrolik olarak modellenebilmesi için, tüm sistemi oluşturan bileşenlerin (boru hatları, vana, vantuz, basınç kırıcı vana, debimetre, sayaç, içme suyu depoları) sayısal olarak hazırlanmalı ve mevcut durumun sahada kontrol edilerek doğrulanması gerekmektedir. Eksik veya hatalı olan sayısal veriler düzeltilmelidir. Doğrulama çalışmaları için kazısız teknoloji cihazları (yeraltı radarı, kablo ve boru tespit dedektörleri, metal dedektörleri, ultrasonik debimetreler, akustik dinleme mikrofonları, basınç kaydediciler) kullanarak gerekli düzeltmeler yapılabilir. Sistemin doğrulanması akabinde oluşturulan matematiksel veriler bilgisayar programı sayesinde simüle edilerek, tüm sistemin davranışlarını analiz etmek mümkün olacaktır. Hidrolik modeli oluşturulmuş sistemin, sahada kalibrasyon ölçümlerini yaparak (debi ölçümleri, basınç ölçümleri, vana tespitleri, bilinmeyen bağlantı tespitleri) hidrolik modelin gerçeğe en yakın şekilde revize edilmesi önemlidir. Sahada mevcut duruma göre oluşturulmuş ve kalibre edilmiş hidrolik modelleme sayesinde, tüm sistemin erken uyarı sistemleriyle sürdürülebilir ve izlenebilir şekilde yönetimi sağlayacaktır.  Bununla birlikte tüm sistemi oluşturan bileşenler ve basıncın yönetimiyle kayıpların azaltılması mümkündür. Hidrolik modelleme çalışmaları sayesinde oluşturulan erken uyarı ve izlenebilir sistemler sayesinde fiziki kaçaklara çok hızlı ve kısa sürede müdahale etmek ve ihtiyaçtan fazla su teminin önüne geçmek mümkün olacaktır.

 Hidrolik modelleme ve saha kalibrasyonları akabinde, her bir bölge izole edilecek şekilde oluşturulacak Bölgesel Ölçüm Alanları (BÖA-DMA) ve Basınç Yönetim Alanların (BYA-PMA) tasarımlarının yapılması, sahada oluşturulması ve sınır doğrulamaları için gerekli testlerin yapılması önemlidir.


İçmesuyu Sistemlerinde Hidrolik Model Kurulumu

 •  Su modeline, su temini sisteminin debi ve basınç profillerinin dahil edilmesi: Bu profil sistem içerisindeki debilerin ve basınçların zaman içerisindeki değişimlerini ifade etmektedir. Scada sistemi bulunmayan Belediyeler için sahada geçici debi ve basınç ölçümlerinin yapılarak verilerin hidrolik modele girilmesi gerekmektedir. Mobil debi ve basınç ölçüm hizmetleri için firmamızın sunmuş olduğu Debi/Basınç/Seviye Ölçüm ve Raporlama Hizmeti detaylarında bulabilirsiniz.
 •  Su ihtiyacı profilinin su modeline dahil edilmesi: Farklı aboneler (evsel, endüstriyel, ticari ve kurumsal) tarafından tüketilen miktarla ilgili tüm bilgilerin toplanması ve hidrolik modele dahil edilmesi gerekmektedir.

 •  Borular için sürtünme katsayısının tanımlanması: Hidrolik modeller, hidrolik hesaplamalara dayalı matematiksel formüllere göre çalıştığından, modele dahil edilecek en önemli değişkenlerden biri, sistemde bulunan farklı borular için sürtünme katsayısıdır. Bu katsayı, boru malzemesi, bakım durumu, boruların yaşı, su hızı ve su kalitesi gibi parametrelere bağlı olarak değişmektedir. Yalnızca modelin saha kalibrasyonu yapıldıktan sonra, modelin güvenilir sonuçlar üretmesi için yeterli katsayıları ayarlamak mümkündür.

 Oluşturulacak simülasyonlar, içme suyu temin ve dağıtım sistemlerinin işletimi, tasarımı, planlanması, bakımı ve rehabilitasyonuyla ilgili olarak aşağıdaki gibi birçok uygulamaya sahiptir:

 •  Borular ve diğer enstrümanlar için en uygun yapıları, çapları ve malzeme seçimi ile depolar ve terfi merkezlerinin tasarımı araştırılarak sistemlerin tasarlanması,
 •  Genel zaman projeksiyonlarına ve özellikle kullanıma dayalı çeşitli seçeneklerin simülasyonunu kullanarak farklı stratejik kalkınma planlarının hazırlanması,
 •  Yangın gibi acil durumlar, şebekenin belirli süreyle askıya alınması, birden çok depoya sahip şebekelerin yönetilmesi, mevsimsel tüketim değişiklikleri veya sorunları gibi işletme veya acil durum simülasyonları,
 •  Aboneler ve şebeke için doğrudan risk oluşmasını engelleyen karmaşık sistemler için operatör eğitimleri,
 •  Terfi merkezlerinde su temini için kullanılan enerji tüketiminin azaltılması, Basınç Ölçüm Alanları ve Bölgesel Ölçüm Alanları (BÖA) oluşturmanın uygulanabilirliği ve etkisi,
 •  Basınç yönetim alanları (BYA) oluşturulmasıyla su kayıplarının kontrol altına alınması.

Su Kayıplarının Azaltılması İle Elde Edilen Kazanımlar 

 • TERFİ VE TEMİN MASRAFLARININ AZALTILMASI (ENERJİ VERİMLİLİĞİ)
 • GELİR GETİRMEYEN SU MİKTARLARININ AZALTILMASI
 • İDARE GELİRLERİNİN ARTIRILMASI
 • ARITMA MALİYETLERİNİN AZALTILMASI
 • SU KALİTESİNİN KORUNMASI
 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN SAĞLANMASI
 • İDARİ VE FİZİKİ KAYIPLARLA MÜCADELENİN ETKİN BİR ŞEKİLDE SAĞLANMASI
 • ARIZA SIKLIĞININ AZALTILMASI VE SİSTEM ÖMRÜNÜN UZATILMASI
 • EK YATIRIM İHTİYACININ ERTELENMESİ

Bu kazanımların dışında aşağıdaki önemli kazanımlar da elde edilmiş olunacaktır.

 • SU KAYNAKLARININ DAHA VERİMLİ KULLANILMASI
 • YENİ SU KAYNAĞI İHTİYACININ ERTELENMESİ
 • İSRAFIN ÖNLENMESİ
 • ENERJİ MALİYETLERİNİN AZALTILMASI

 

Prestij Altyapı olarak içme suyu dağıtım sistemlerinde kayıp ve kaçakla mücadele için gerekli uzman kadro ve gelişmiş teknolojiler kullanarak yukarıda bahsedilen tüm hizmetleri, ülkemiz genelinde edinmiş olduğumuz tecrübelerle birlikte sunmaktayız.