Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

İçmesuyu ve Yangın Hatlarında Debi Ölçümü


İçmesuyu ve yangın hatlarında debi ölçümü
; içme suyu ve yangın hidrant hattından geçen suyun debisinin ölçülmesidir.ölçülmesidir. Belirli bir kesit alanından geçen akışkanın belirli zamanda belirli miktarda geçişini ifade eden miktarına o akışkanın debisi denir.

İçmesuyu ve yangın hatlarında debi ölçümü ile boru içerisinden geçen akışkanın, boruya ve boru içerisinden geçen sıvıya herhangi bir zarar vermeden, akışkan hızı, debisi, yönü ve ölçüm esnasında geçen toplam sıvı miktarının hızlı ve hassas bir şekilde ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede ölçülen akışkanın kullanım miktarı veya hatta varsa bir sızıntı debi ölçümü sayesinde kolaylıkla belirlenebilecektir. Böylece sorun görülmesi halinde anında müdahale edilebilecektir. Veya akışkanın kullanım miktarı belirlenerek kontrol altına alınabilecektir.


İçmesuyu ve Yangın Hatlarında Debi Ölçüm Hizmeti


 Debi ölçümü; İçmesuyu, yangın, ısıtma, sulama hatlarında bulunun fiziki kaçakların belirlenmesinde,  pompaların çıkış değerlerinin veya sabit debimetre çıkış değerlerinin test edilmesinde, içmesuyu depolarının temin ve tüketim değerlerinin belirlenmesinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra endüstriyel tesislerde boru içerisinden geçen homojen yapıda ki tüm akışkanların (yağ, süt, vb) debileri yüksek hassasiyetle ölçülmekte ve raporlanmaktadır. İçmesuyu, yangın veya basınçlı boru hatları üzerinde belirli süre boyunca basınç ölçümleri kayıt altına alınarak raporlanmaktadır.

İçme suyu ve yangın hattı debi basınç ölçümü hakkında detaylı bilgi için ziyaret edebilirsiniz.