Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

İçmesuyu, yangın, ısıtma, sulama hatlarında bulunun fiziki kaçakların belirlenmesinde,  pompaların çıkış değerlerinin veya sabit debimetre çıkış değerlerinin test edilmesinde, içmesuyu depolarının temin ve tüketim değerlerinin belirlenmesinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra endüstriyel tesislerde boru içerisinden geçen homojen yapıda ki tüm akışkanların (yağ, süt, vb) debileri yüksek hassasiyetle ölçülmekte ve raporlanmaktadır. İçmesuyu, yangın veya basınçlı boru hatları üzerinde belirli süre boyunca basınç ölçümleri kayıt altına alınarak raporlanmaktadır.

içme suyu debi basınç ölçümü hakkında detaylı bilgi için ziyaret edebilirsiniz.