Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

İçme Suyu Şebekeleri̇ni̇n Hi̇droli̇k Modellemesi̇ Ve Sahada Kali̇brasyonu İçme suyu hatlarında Hidrolik Modelleme yapılabilmesi için öncelikle içme suyu dağıtım şebekelerinin ve şebekeye ait tüm varlıkların sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) oluşturulması veya mevcut CBS siteminde entegre edilmesi gerekmektedir. Sayısal haritaları mevcut olan şebekelerde ise doğrulama çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaları Prestij Grup uzman kadrosu ve kazısız teknolojileri (Yeraltı Radarı, Kablo/boru dedektörleri, Akustik tespit sistemleri vb) kullanarak bu hizmetleri sağlamaktadır.

 icme suyu-atik su-hidrolik-modelleme-sahada-kalibrasyonu

İçme suyu şebekelerinin hidrolik modellenmesi ve modelin sahayla kalibrasyonun yapılması sayesinde, mevcut şebekelerin ve su kaynaklarının optimum düzeyde verimli ve uzun ömürlü kullanımını ayrıca enerji kaynaklarının ise en düşük seviyelerde tüketilmesini sağlamaktadır.

 Hidrolik modelleme, içme suyu sistemleri üzerindeki basınçları tahmin ederek ve olası sorunları belirleyerek çözüm yolları gösterir. Hidrolik modelleme farklı alternatifleri test ederek ve mevcut içme suyu sistemini tam avantajla kullanmayı sağlayarak tüketim maliyetlerinin en aza indirmesine yardımcı olur.

İçme suyu sistemleri, yağmur suyu şebekeleri, doğal kanallar, içme suyu su kemerleri  ve her büyüklükteki arıtma tesisleri dahil olmak üzere birçok mühendislik ve doğal sistem türünü değerlendirmek için hidrolik modelleme kullanılabilir.

Hidrolik Model Kurulumunun Faydaları

  • Hidrolik model kurulumu ile düşük su basıncı olan bölgeler belirlenerek soruna hızlı müdahale sağlanarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlanabilir.
  •  İçme suyu sistemlerinde yüksek basınç borulara zarar vererek su kayıplarına neden olabilir. Yüksek basınç bölgelerinin belirlenmesi ve çözümü için hidrolik modelleme gereklidir.
  • İçme suyu sistemlerinde su kayıp kaçakları ile mücadelede hidrolik modelleme çok önemli bir yere sahiptir
  • Hidrolik modelleme olmadan izole alt bölge(DMA) oluşturulması sağlıklı sonuçlar vermez.
  • İçme suyu sistemlerinde basınç yönetiminin yapılabilmesi için hidrolik model kurulumu gereklidir.

Hidrolik Modelleme İçin Saha Kalibrasyonu

Hidrolik modelleme ile elde edilen verilerin analizleri öncesi, model verileriyle saha verilerinin kıyaslanması ve model sonuçlarının saha verileriyle kabul edilebilir düzeye gelinceye kadar farklı işletme koşulları kullanılarak ayarlanması işlemine kalibrasyon denilmektedir. Oluşturulan hidrolik modelin sahada kalibrasyonu için, sürekli olarak kritik ve farklı noktalardan basınç, debi ve hız ölçümleri, bir takım basınç ve vana testlerinin yapılması ve şebekenin kalibrasyon verileriyle aynı düzeye gelinceye kadar işletme koşullarının değiştirilmesi gerekmektedir.

Hidrolik Modelleme Sonrası Uygulamalar
 Hidrolik modeli kurulmuş ve sahada kalibrasyonu yapılmış içme suyu sistemlerinde su kayıp kaçaklarının analizleri ve azaltma çalışmaları, basınç yönetim çalışmaları ve izole alt bölge (DMA) tasarım ve oluşturulması çalışmalarının yapılabilmesi için gereklidir. Doğru bir şekilde kalibrasyonu yapılmış hidrolik model sonuçlarına göre yapılacak çalışmalar sayesinde, daha hızlı ve kesin sonuçlar elde ederek içme suyu sistemlerinin uzun ömürlü ve daha verimli bir şekilde çalıştırılması sağlanmaktadır.