Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

İçme Suyu Şebekeleri̇ni̇n Hi̇droli̇k Modellemesi̇ Ve Sahada Kali̇brasyonu

 İçme suyu hatlarında Hidrolik Modelleme yapılabilmesi için öncelikle içme suyu dağıtım şebekelerinin ve şebekeye ait tüm varlıkların sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) oluşturulması veya mevcut CBS siteminde entegre edilmesi gerekmektedir. Sayısal haritaları mevcut olan şebekelerde ise doğrulama çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaları Prestij Grup uzman kadrosu ve kazısız teknolojileri (Yeraltı Radarı, Kablo/boru dedektörleri, Akustik tespit sistemleri vb) kullanarak bu hizmetleri sağlamaktadır.

 icme suyu-atik su-hidrolik-modelleme-sahada-kalibrasyonu

İçme suyu şebekelerinin hidrolik modellenmesi ve modelin sahayla kalibrasyonun yapılması sayesinde, mevcut şebekelerin ve su kaynaklarının optimum düzeyde verimli ve uzun ömürlü kullanımını ayrıca enerji kaynaklarının ise en düşük seviyelerde tüketilmesini sağlamaktadır.