Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Su dünyamızda canlılar için çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle günümüzde artan küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile kuraklığın çok ciddi derecelere ulaşmasından dolayı suyun önemi çok fazla artmıştır. Kuraklık ve bilinçsiz su tüketimiyle su kaynakları hızla tükenmekte fakat suya olan ihtiyaç artan nüfus, gelişen sanayi ve teknoloji ile birlikte çok daha hızla artmaktadır. Bundan dolayı su kaynaklarının korunarak planlı ve verimli bir şekilde kullanımına sunulması en büyük amaçlardan biri haline gelmiştir.

Su kaynaklarının neredeyse tamamı boru hatlarıyla kullanıma sunulmakta ve bu boru hatlarında su kayıpları yaşanmaktadır. Boru hatlarındaki en büyük kayıp nedeni ise fiziki su kaçaklarından kaynaklanmaktadır. Fiziki su kaçaklarının tespiti ve önlenmesi sadece su kaçak tespit sistemleri ile yapılabilmektedir. Günümüzde yaşanan kuraklık ile artan su sıkıntısından dolayı su kaçak tespit sistemleri çok önemli bir konuma ulaşmıştır.

Su Kaçak Tespit Sistemleri Neden Önemlidir?

Su borularında meydana gelen fiziki su kaçağı sorunları su kaynaklarının israf edilmesinin en önemli nedenidir. Zaman içinde oluşan fiziki su kaçağı sorunu zamanında müdahale edilmediğinde gittikçe su kaybı artmakta ve su kaynağının hızlıca tükenmesine neden olabilmektedir. Yeraltından geçen borularda meydana gelen bu fiziki su kaçakları gözle görülemediğinden tespiti çok zor olmaktadır.

Bu fiziki su kaçakların tespiti için mutlaka su kaçak tespit sistemleri kullanılmalıdır. Su kaçak tespit sistemleri kullanılmadığı takdir de fiziki su kaçakları zamanla artabilir ve bu da kuraklıklarla boğuştuğumuz bu dönemde su kaynaklarının hızla boşa gitmesine ve hatta tamamen bitmesine neden olabilir. Bu gibi durumlar ile karşılaşmamak için mutlaka su kaçak tespit sistemleri kullanılmalıdır.

Su Kaçak Tespit Sistemlerinin Faydaları

  • Kaçak su tespit sistemleri yardımıyla su kaynaklarının israf edilmesinin önemli derecede önüne geçilebilir.

  • Su kaçak tespit sistemleri ile fiziki su kaçaklarının tamamına yakını önlenebilir.

  • Su kaçak tespit sistemleri ile fiziki su kaçaklarından dolayı ortaya çıkan ekstra maliyetler önlenebilir.

  • Su kaçak tespit sistemleri ile belirli bir basınca sahip olması gereken yangın hidrant hatlarının basıncı yükseltilerek düzenli çalışması sağlanabilir ve bu sayede yangınlara müdahalede aksaklıkların önüne geçilebilir.

  • Su kaçak tespit sistemleri ile su pompaların fazla çalışması önlenerek elektrik tasarrufu sağlanabilir.