Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz
Kablo Boru Hattı Tespiti ve Haritalama Hizmeti

Kablo ve boru hatlarının tespit edilerek sayısallaştırılması hizmeti günümüz altyapı karmaşıklığında çok önemli bir yere sahiptir. Mevcut altyapının sayısal olmaması işletmeci kamu kurum/kuruluş için içinden çıkılmaz bir labirente dönüşebilir. Günümüz dünyasında gelişen teknoloji ile ciddi anlamda mevcutta elli yıllık geçmişe sahip hatlarda bile konum güzergâh tespitine olanak sağlamaktadır.

 kablo-boru-tespit-haritalama-hizmetleri

Bizler Prestij Grup Altyapı olarak kablo/boru konum güzergâh tespitiyağmur suyu, atık su konum güzergâh tespitiiçme suyu konum güzergâh tespiti ve kazı öncesi altyapı tespiti konularında dünyanın önde gelen üreticilerinin üretmiş olduğu ekip ekipmanlarla bu hizmetleri sunmaktayız. Aynı zamanda tespiti yapılan bu hatları firmamız bünyesinde bulunan alanlarında uzman kadrolarımızla sayısallaştırarak istenilen formatta haritalandırıp siz değerli müşterilerimize sunmaktayız. Kablo/boru tespiti ve haritalama hizmeti ile altyapı haritalarınızı oluşturmaktayız ve böylece karmaşık olan altyapılarınız bu haritalama hizmeti ile daha kontrol edilebilir olmaktadır.

Altyapı Haritalama

 Günümüzde artan dünya nüfusu ile birlikte alt yapı hizmetlerine olan ihtiyaç da günden güne artmaktadır. Artan bu ihtiyaçları karşılamak için yer altında daha çok kablo, boru veya menfez geçişlerini beraberinde getirmektedir.

 Alt yapı hizmetlerinin artması zaten karmaşık yapıda olan alt yapılarımızın daha da karmaşık bir hal alarak içinden çıkılmaz bir durumu sürüklemektedir. Bu karmaşıklığı ortadan kaldırmanın en önemli yolu altyapı haritalamadan geçmektedir. Altyapı haritalama ile birlikte altyapı hizmetleri daha kolay ve daha ekonomik bir hale gelmiştir.

Kablo ve Boru Tespiti

 Altyapı tespitinde en önemli ve kapsamlı konuda kablo ve boru hattı tespiti yer almaktadır. Kablo tespiti ve boru tespiti ile yeraltında altyapı hizmeti veren elektrik hattı, içme suyu hattı, yağmur suyu hattı, kanalizasyon hattı, doğalgaz hattı, telekomünikasyon hattı tespiti yapılarak haritalandırılır ve böylece altyapı haritası çıkarılarak karmaşıklığa son verilir.

 Örneğin bir sokak üzerinden örnek vermek gerekirse bir sokakta; elektrik hattı, içme suyu hattı, yağmur suyu hattı, kanalizasyon hattı, doğalgaz hattı, telekomünikasyon hattı gibi temel hatlar vardır ve buda dar bir alanda bu kadar hattın olması karmaşıklığa neden olmaktadır. İşte bu karmaşayı azaltmanın tek yolu kablo ve boru hattı tespiti yapmaktır. Kablo ve boru hattı tespiti ile bu hatların haritası çıkarılmış olur ve karmaşıklık ortadan kaldırılır.

 Muhtemel ihtiyaç ya da oluşan arıza durumlarında bu kablo ve boru hattı tespiti erken müdahaleye imkân sağlarken oluşabilecek iş kazalarının da önüne geçmesini sağlar.

Altyapı Haritalandırmanın Önemi

  • Altyapı kazı çalışmalarında mevcut diğer altyapı hatlarına zarar vermeden çalışma ortamı sağlamak.
  • Yeraltında bulunan tüm altyapı hatlarının (kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hatları, elektrik hatları, telekomünikasyon hatları, doğal gaz hatları vb.) coğrafi konum bilgilerini sayısal ortama aktarmak.
  • Saha çalışmalarında yanlış yerlerin kazılmasını engelleyerek maliyetleri düşürmek ve iş gücünü daha verimli kullanılır hale getirmek.
  • Altyapı kazı çalışmaları esnasında zarar verilen hatlarda oluşan enerji kayıplarını önlemek.

Kablo Boru Hatlarının Haritalandırılması

Kablo boru hatlarının haritalandırılması hizmetlerinden bahsedecek olursak; Konuma dayalı kablo ve boru hattı tespit ekipmanları aracılığı ile ve kazı yapmadan elde edilen bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştiren ve Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) bünyesinde yapılan hali hazır haritalandırma hizmetidir.

Kablo Boru Hatlarında Haritalandırma Ve GIS

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) temel olarak, konum sal veri ile sözel verilerin sistematik bir şekilde bir arada depolandığı, sorgulamaların ve raporlamaların yapılabildiği bilgi sistemleridir. Bu kapsamda kurumların işleyişleri, hizmet kalitesinin arttırılması, zamandan ve paradan tasarruf etmek için coğrafi bilgi sistemleri vazgeçilmezdir. Firmamız kablo ve boru hattı tespit ve haritalama hizmeti ile sayısallaştırdığı hatlarınızı GIS ortamına aktararak altyapılarınızın kontrol edilebilir bir formata sokmaktadır.