Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekelerinin Hidrolik Modellenmesi ve Kalibrasyonu 


 Kanalizasyon veya yağmursuyu dağıtım şebekelerinde atık su hidrolik modelleme yapılabilmesi için öncelikle şebekeye ait tüm varlıkların sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) oluşturulması veya mevcut CBS siteminde entegre edilmesi gerekmektedir. Sayısal haritaları mevcut olan şebekelerde ise doğrulama çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaları Prestij Grup uzman kadrosu ve kazısız teknolojileri (Yeraltı Radarı, Kablo/boru dedektörleri, Akustik tespit sistemleri vb) kullanarak bu hizmetleri sağlamaktayız. 


kanalizasyon-hidrolik-modelleme-kanal-hidrolik-model

Kanalizasyon/Yağmursuyu şebekelerinin hidrolik modellenmesi ve modelin sahayla kalibrasyonun yapılması sayesinde, mevcut şebekelerin ve arıtma tesislerinin optimum düzeyde verimli ve uzun ömürlü kullanımını ayrıca enerji kaynaklarının ise en düşük seviyelerde tüketilmesini sağlamaktadır.

Atık su hidrolik modelleme ile kanalizasyon veya yağmursuyu dağıtım şebekelerinin belirli faktörler, formüller ve veriler dahilinde, konusunda lider yazılımlar kullanarak bilgisayar ortamında analiz yapılması, enerji ve kaynak yönetimi, nüfus ve imar durumlarına göre rehabilitasyon ve bölge genişleme analizleri, ve günlük işletme faaliyetlerini yaparak sistematik bir şekilde takip edilmesini sağlamaktadır.

Bilgisayar ortamında kurulan atık su hidrolik modelleme sahada ki mevcut durumlarına, kritik ve belirli noktalarda ölçülen debi ve seviye değerlerine göre kalibrasyonlarının yapılarak kanalizasyon veya yağmursuyu dağıtım şebekelerinin optimum işletme değerlerinde çalıştırılması sağlanmaktadır. Atıksu hidrolik modelleme ile kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının artan nüfus ve yoğunluğa kapasitesinin hesaplanarak master plan çıkarılmasını sağlar. Böylece atık su hidrolik modelleme ile daha verimli ve nokta atışı plan ve projeler geliştirilerek maliyet ve zaman kazancı sağlanır.