Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

İçme Suyu Sistemlerinde Su Kayıp Kaçakların Azaltılması

 Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 04.10.2021 tarihli İçme Suyu Si̇stemleri̇ndeki̇ Su Kayiplarinin Azaltilmasina Yöneli̇k İş Termi̇n Plani (https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Duyuru/222/Icme-Suyu-Sistemlerinde-Su-Kayiplarinin-Azaltilmasina-Yonelik-Is-Termin-Plani-Genelgesi-Yururluge-Girmistir) genelgesinde belirtildiği üzere ülkemizde yüksek oranlarda olan su kayıplarının oluşturduğu maliyetlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından detaylı şekilde anlatılan kılavuzda ki uygulamaların hayata geçirilmesi için gereken maliyetlerinden çok daha fazla olduğu görülmektedir. Küçük veya büyük şehir belediyelerimizin su ve kanalizasyon idareleri/işletmeleri tarafından kılavuzda yer alan uygulamaların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için firmamız bünyesinde tecrübeli kadromuz ve son teknoloji ekipmanlarımız ile 7/24 hizmet vermekten mutluluk duyarız.

 Bu kapsamda Su Kayıplarıyla mücadele son teknoloji ekipmanlarımız ve tecrübeli kadromuz ile su kayıplarının azaltılmasına yönelik sunmuş olduğumuz hizmetlere ait kısa tanımlamaları aşağıda bulabilirsiniz.

Su Kayıplarıyla Mücadele

  •  Mevcut Coğrafi Bilgi Sistemine içme suyu iletim ve dağıtım şebekelerinin güzergah, vana, abone verilerinin tespiti ve CBS’ye aktarılması, Hidrolik Modelleme için dijital plan oluşturulması
  •  Depo beslenim bölgelerinin belirlenmesi, izole olmayan bölgelerin tespiti ve izole edilmesi, basınç katlarının oluşturulması
  •  İçmesuyu iletim ve dağıtım şebekelerinin hidrolik modellenmesi ve saha kalibrasyonları (CBS verileri, mobil debi-basınç ölçümleri)
  •  Bölgesel Ölçüm Alanlarının (BÖA) planlanması, saha testleri, geçici debi-basınç ölçümlerinin yapılması, gerekli vana, debi-basınç ölçüm cihazları, basınç düşürücü vana vb ekipmanların seçimi ve yerlerinin belirlenerek sahada oluşturulması (inşaat ve Mekanik işler dahil)
  •  Basınç Yönetim Alanlarının (BYA) oluşturulması
  •  Sızıntı Yönetimi:
    • Sızıntıların farkına varılması
    • Sızıntı tespiti ve onarımıSızıntıların Farkına Varılması

 İçme suyu sistemlerinde CBS oluşturulmuş, hidrolik modeli kurulmuş, Bölgesel Ölçüm alanları kurulmuş şebekelerde aktif sızıntı yönetimi en önemli çalışmalardandır. Sızıntıların yönetilmesinde, farkına varma, yerinde tespit ve onarım sürelerinin en aza indirilmesi için kullanılan teknoloji, tecrübe ve uygulama teknikleriyle aktif sızıntı stratejilerine sahip bulunmaktayız.

 Belirsiz sızıntıların hesaplanmasında IWA (Uluslararası Su Birliği) tarafından önerilen hesaplamalar kullanılarak, akustik yöntemlerle belirlenebilen ve önlenebilen sızıntıların yani potansiyel olarak önlenebilir sızıntıların hesaplamaları yapılır. Önlenebilir sızıntıların farkına varılması için her bir Bölgesel Ölçüm Alanı (BÖA) girişindeki gece debisi analizlerinin, BÖA içerisinde temin-tahakkuk oranlarının analizleri ve IWA standartlarındaki hesaplamalar sonucu fiziki kayıpların yüksek olduğu BÖA’ların tespitleri yapılarak öncelikle sızıntı tespiti yapılması gereken BÖA’ların belirlenmesi yapılmalıdır. Su üretim, enerji, personel ve finansal verimliliğinin artırılabilmesi için potansiyel önlenebilir sızıntıların azaltılması gerekmektedir.

su-kayip-kacak-tespiti

Sızıntı Tespiti ve Onarımı

 İçme suyu sistemlerinde Bölgesel Ölçüm Alanı (BÖA) oluşturulması ve gece debisi analizi sonrasında farkına varılan potansiyel önlenebilir sızıntıların yerinin tespitinde tecrübeli ekip ve teknolojik ekipmanlar kullanılarak bölgesel ve noktasal tespit çalışmaları yapılmalıdır.

 Farkına varılan fiziki kaçakların noktasal tespitinde uluslararası standartlarda kabul gören akustik yöntemler kullanılmaktadır. Akustik yöntemlerle birlikte helyum gazı uygulaması (İzleme gazı), yeraltı radarı (GPR) gibi uygulamalar da kullanılmaktadır.