Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

İçme Suyu Dağıtım Şebekelerinde Fiziki Su Kayıplarının Azaltılması

Fiziki su kayıpları, İçme suyu dağıtım şebekelerinde ve bu şebekelere bağlı abone servis yolları üzerindeki çatlak ve kırıklardan sızan sulardır. Fiziki su kayıpları Gelir Getirmeyen Su (GGS) içerisinde büyük role sahiptir.

Fiziki su kayıplarında başlıca nedenler;

1-Kalitesiz malzeme kullanımı

2-Kalitesiz işçilik

3-Yüksek basınç

Gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Su Kayıplarıyla Mücadele

  •  Mevcut Coğrafi Bilgi Sistemine içme suyu iletim ve dağıtım şebekelerinin güzergah, vana, abone verilerinin tespiti ve CBS’ye aktarılması, Hidrolik Modelleme için dijital plan oluşturulması
  •  Depo beslenim bölgelerinin belirlenmesi, izole olmayan bölgelerin tespiti ve izole edilmesi, basınç katlarının oluşturulması
  •  İçmesuyu iletim ve dağıtım şebekelerinin hidrolik modellenmesi ve saha kalibrasyonları (CBS verileri, mobil debi-basınç ölçümleri)
  •  Bölgesel Ölçüm Alanlarının (BÖA) planlanması, saha testleri, geçici debi-basınç ölçümlerinin yapılması, gerekli vana, debi-basınç ölçüm cihazları, basınç düşürücü vana vb ekipmanların seçimi ve yerlerinin belirlenerek sahada oluşturulması (inşaat ve Mekanik işler dahil)
  •  Basınç Yönetim Alanlarının (BYA) oluşturulması
  •  Sızıntı Yönetimi:
    • Sızıntıların farkına varılması
    • Sızıntı tespiti ve onarımı

Fiziki Su Kayıplarının Azaltılması

Fiziki su kayıpların azaltılması, için öncelikle içme suyu dağıtım şebekelerinde Hidrolik model kurularak sistemi yönetilebilir izole bölgesel ölçüm alanlarına (BÖA) ve izole basınç yönetim alanlarına (BYA)’lara ayrılması gerekmekle birlikte bu alanlar içerisinde aktif izleme ve kaçak kontrolü yapılmalıdır. Başarısı ve getirisi yüksek bir çalışma için bu metodoloji önemlidir.

Fiziki Su Kayıplarının Azaltılmasında Kullanılan Teknolojiler

Noise Logger

Noise Logger, içme suyu dağıtım şebekelerinde var olan vanalar üzerine yerleştirilen ve sese duyarlı dinleyicilerdir. Kullanım amacı geniş alanda var olan fiziki su kaybının bölgesel olarak yerinin belirlenmesidir.

Korelatör

Korelatör, İçme suyu şebekesi üzerinde var olduğu tespit edilen ve iki vana arasında korelasyon yaparak fiziki su kaçağının yerini metre bazında belirleyebilen cihazdır. Bu cihazlar su kaçağı tespitini başarılı bir şekilde yapabilmek için çalışılan su şebekesinin detaylarına ihtiyaç duyar çap, cins gibi bu veriler doğrultusunda su kaçak noktasını belirler.

Noktasal Su Kaçak Tespit Cihazı (JEOFONLAR)

Noktasal su kaçak tespit cihazı, su kaçağının yerini noktasal olarak tespit edebilen cihazlardır. Bu cihazlar bir operatör yardımı ile daha önceden noise loger veya korelatör cihazları ile ön tespiti yapılmış bölgede su kaçağı dinleme yöntemi ile kaçağın yerini noktasal olarak tayin edebilmektedirler.