Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Debi Ölçümü


 Debi ölçümü içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve endüstriyel hatlarda her türlü sıvının bir boru veya açık kanal doğru bir şekilde ölçülmesidir. İçme suyu hatlarında debi ölçüm işlemi çok büyük öneme sahiptir. Su canlılar için en büyük hayat kaynağı olduğundan dolayı su kaynaklarının kontrollü kullanılması ve israf edilmemesi gerekmektedir. Su kaynaklarından kullanıcıya boru hatları ile ulaşan suyun takip edilmesi için borularda debi ölçümü gereklidir. Borularda debi ölçümü sayesinde boru hattından geçen su miktarı kontrol altına alınır ve boru hatlarında oluşan herhangi bir su kaçağı anında fark edilebilir.


Debi Ölçüm ve Raporlama Hizmeti

Prestij Grup uzman kadro ve konusunda lider teknoloji cihazlarını kullanarak boru veya kanallardan geçen sıvıların belirlenen süreler içerisinde geçen sıvı miktarları, hızları ve seviyelerini ultrasonik yöntemler kullanarak debi ölçülmesi ve raporlanması hizmetlerini sunmaktadır. Boru veya kanal içerisinden geçen sıvıların ultrasonik yöntemle debileri ölçülürken boruya zarar vermeden gerçekleşmektedir. İçmesuyu, yangın veya basınçlı boru hatları üzerinde kritik noktalarda, belirli süre boyunca basınç ölçümleri kayıt altına alınarak raporlanmaktadır.

debi-olcumu-olcum-hizmeti-raporlama

Ultrasonik debi ölçümü sayesinde pompaların kapasite ölçümleri, depo çıkışı veya sabit tip debimetrelerin kıyaslaması, fiziki kaçak tespit çalışmaları gibi bir çok konuda hızlı ve güvenilir sonuçlar vermektedir.

Debi Ölçümü Faydaları

  • Boru hatlarında meydana gelmiş bir su kaçağı olup olmadığı borularda debi ölçümü sayesinde rahatlıkla tespit edilebilir ve su kaçağı sorunu giderilebilir.
  • Su kaynağının üretim kapasitesi debi ölçümü ile belirlenebilir
  • Endüstriyel hatlarda boru hattından geçen sıvının miktarı debi ölçümü ile belirlenerek kapasitesi belirlenir
  • Akarsu gibi doğal kaynakların debi ölçüm ile debisi belirlenerek taşkın riski değerlendirilebilir
  • Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının maksimum kapasitesi debi ölçümü ile belirlenerek yeni hat imalatlarının planlaması yapılabilir
  • Yangın hidrant hatlarında debi ölçümü ile su kaçakları kontrol edilerek hidrant hattının tam kapasite çalışması sağlanır

Boru Debi Ölçümü

Boru debi ölçümü işleminde, debi ölçüm cihazı ve yöntemin seçiminde başta cihazın hassasiyeti, ölçülen sıvının cinsi olmak üzere pek çok etken rol oynar. Bu sebeplerle boru debi ölçüm hizmeti yapılabilmesi için hem tecrübeli personele, hem de teknolojik cihazlara sahip olmak gerekmektedir. Her noktadan boru debi ölçümü yapmak çok zor olduğundan dolayı debi ölçüm noktası çok iyi hesaplanmalı ve ondan sonra boru debi ölçüm hizmeti verilmelidir.

Debi Basınç Ölçümü

Bir akışkanın izlediği yol üzerinde herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen akışkan hacmidir. Debinin ölçümü ve akış hızı meteorolojik ve biyolojik olayların incelenmesinden endüstride laboratuvarlarda, birçok deneyin gerçekleşmesinde hatta hidrolik modellemeler için çok önemlidir.

Debi Ölçümünde Gereken Şartlar

Debi ölçümü için sağlanması gereken bazı şartlar vardır bunlar; borunun ortaya çıkarılması ve debimetrenin bir düzlük üzerine yerleştirilmesidir. Borudan geçen sıvıya zarar vermeden akışkanın debisi, akışkan hızı, yönü ve ölçümü esnasında geçen toplam sıvı miktarının hızlı ve hassas ölçülmesi gereklidir, bunlar aynı zamanda yine ultrasonik debimetre yöntemi ile ölçüm yapılmasının amaçladığı etkenler arasındadır.

Ultrasonik Debimetre İle Ölçüm

debi-olcum-metodlari-hizmeti

Ultrasonik debimetre ile debi basınç ölçümü işlemi şu şekilde yapılır: ölçüm yapılacak boru hattının bilgileri ile debimetrede yeni kayıt oluşturulur bu nedenle boru hakkında ki tüm bilgiler doğru olmalıdır. Boru cihazda var olan kayıt üzerinden de seçilebilir, borunun çapı ya da çevresi metre kullanılarak ta ölçülebilir.

Ölçüm Nasıl Yapılır?

Sensörler boruya tam temas etmeli bu nedenle sensörlerin yerleştirileceği alanda kaplama olmamalı, kaplama malzemesi ve boru arasında oluşan kabarcıklar debi basınç ölçümü hassasiyetini engeller buna dikkat etmeli. Cihaz sensörler arasında ki uzaklık ölçüsünü verir buna göre operatör gres yağı sürerek sensörü yerleştirir ve mesafeyi de ayarlayarak bağlantıyı yapar ardından istenen ölçüm biriminde ölçüm işlemine başlanır.

su-debi-olcum-akis-olcer

Açık Kanal Debi Ölçümü

Açık kanal debi ölçümü; kanalizasyon, yağmur suyu, arıtma sistemi, akarsu ve nehirler gibi açık sistemleri debi, seviye ve hızının belirlenmesidir. Bu sistemlerin düzgün çalışabilmesi için mevcut debisi hakkında doğru bilginin elde edilmiş olması gerekir. Bunun için de açık kanal debi ölçümü gerekmektedir.

 Özellikle atık su arıtma tesislerinde açık kanal debi ölçümü, tesisin işletme kontrolünün sağlıklı yapılabilmesi için önemlidir.

Prestij Grup İle Güvenilir Sonuçlar

Prestij grup olarak ultrasonik debi yöntemi ile ölçme ve raporlama hizmetlerimizi uzman ekiplerimiz ile sunuyoruz. 10 yıldır her işte olduğu gibi debi ölçüm ve raporlama işlemlerinde de sektörün öncülerindenı olan prestij grup güvenilir sonuçlar vermekte.