Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Bölgesel Ölçüm Alanlarının (BÖA) Oluşturulması

 Büyük bölgelere dağıtım yapan su şebekelerini, özellikle eski veya sağlıklı olmayan şebekeleri daha küçük alt bölgelere ayırmadan verimli ve etkin bir şekilde yönetmek mümkün olmamaktadır. Bölge içerisinde su tüketimleri ve su kayıplarının net bir şekilde anlaşılabilmesi için içmesuyu şebekelerinde Bölgesel ölçüm alanları(BÖA) oluşturulması gereklidir. Bu bilgiler ışığında bölgede etkin bir şekilde su kayıplarının azaltılmasına yönelik uygun planlamalar yapılabilir.

 İçmesuyu sistemlerinde Bölgesel ölçüm alanlarının tasarlanmasında genel olarak baz alınan parametreler, abone sayıları, şebeke uzunlukları ve servis bağlantı sayıları, depo besleme ve basınç bölgeleri, topografik yapı, yüksek ve özel tüketimli abonelerin varlığı ve sayısı, arıza ve sızıntı yoğunluklarının varlığı şeklindedir.

 Bölgesel ölçüm alanları(BÖA) büyüklükleri konusunda kesin bir bilgi olmamakla beraber, şehir içi yerleşimlerinde servis bağlantı sayıları (500-3000 adet ortalama), şehir dışı yerleşimlerinde ise boru uzunlukları baz alınarak içmesuyu sistemlerinde BÖA tasarlamaları yapılmaktadır. Her bir BÖA için şehrin, bölgenin ve şebekenin koşulları göz önünde bulundurularak ve her BÖA için özel çalışma yapılarak tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir.

 Bölgesel ölçüm alanları(BÖA) planlanması yapıldıktan sonra, depo beslenim bölgesi içerisinde geçici içmesuyu sistemlerinde BÖA sınırları belirlenir.

 Bölgesel ölçüm alanları oluşturulurken göz önünde bulundurulması gereken parametreler aşağıda olduğu gibidir.

  •  Bu sınırlar dahilinde mevcut BÖA giriş-çıkışları, basınç bölgesi, su temin deposu

  •  Geçici sınırları belirlenen BÖA içerisinde faturalandırılan su miktarları ve su temin edilen abone sayıları

  •  Bölgesel ölçüm alanları içerisindeki şebeke uzunlukları ve şebeke servis bağlantı sayıları

  •  Bölgesel ölçüm alanları sınırlarındaki geçiş vanalarının adet ve yerleri

  •  Basınç kontrolü yapılan bölgeler, basınç düşürücü vanaların durumları ve özellikleri

  •  Basınç izleme noktalarında gerekli ölçümler (BÖA giriş basınçları, maksimum ve ortalama basınç noktaları, kritik nokta ve abone basınçları)

  •  Bölgesel ölçüm alanları içerisinde arıza ve sızıntı yoğunlukları, mevcut durumlarının ve geçmişte bölgede yapılan çalışmaların belirlenmesi

  •  BÖA izolasyonu için sıfır basınç testlerinin yapılması

  •  BÖA içerisinde tahliye vanaları ve yerleri, BÖA’da hiç yoksa yeniden planlanması ve uygulanması

  •  Bölgesel ölçüm alanları giriş veya çıkış debilerinin ve belirlenen yerlerde basınçların (BÖA giriş ve çıkışı, kritik, maksimum ve ortalama basınç noktalarının) belirli bir süreyle izlenmesi

 Etkin bir şekilde sızıntı kontrollerinin yapılabilmesi için Bölgesel ölçüm alanları(BÖA) oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Bölgesel ölçüm alanları(BÖA) oluşturulmuş beslenim bölgelerinde sızıntıların çok erken farkına varılması mümkün olmaktadır.