Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz
Minimum Gece Debisi Analizi

MİNİMUM GECE DEBİSİ ANALİZİ

 Bölgesel ölçüm alanı (DMA) içerisinde fiziki kayıplar genellikle iletim ve dağıtım şebekeleri ve abone hatları üzerinde oluşan kayıp kaçaklardır. Boru hatlarında ve abone bağlantılarında oluşan patlak, çatlak ve kırıklarda su akışı 24 saat devam etmektedir. Ancak bölge içerisindeki abonelerin su tüketimleri gün içerisinde değişiklik göstermektedir. Sabah, öğle ve akşam saatleri abonelerin en yoğun su tüketimi yaptığı saatlerdir. Fiziki kayıpların sürekli tüketimi, abonelerin ise gece geç saatlerde tüketim yapmadığı veya en az tüketimin olduğu göz önünde bulundurularak, DMA girişinde ölçülen debilerin analizlerinin yapılması gerekmektedir.

DMA içerisinde sızıntı miktarlarını tahmini olarak belirlemek için aşağıda ki eşitlik kullanılabilir.

gece-debisi-analizi-debi-olcumu

Sızıntı Debisi = Minimum Gece Debisi – Minimum Gece Tüketimi

Minimum Gece Debisi : Bir tam gün boyunca DMA içerisinde ölçülen en düşük debi değeridir. Evsel tüketimin olduğu bölgelerde, abonelerin tüketim yapmadığı veya en az tüketimin olduğu gece 02:00-04:00 arasında ölçülen en düşük değerdir.

Minimum Gece Tüketimi: Gece 02:00-04:00 saatleri arasında su tüketimi yapan abonelerin oluşturduğu debidir. (Fabrika, hastane, park-bahçe vb) Minimum Gece Tüketimini hesaplamak için abone sayaçları, otomatik okuma sayaçların verilerden ulaşılabilir. Ayrıca bu tüketimleri tahmin etmek için Minimum Gece Debisi üzerinden belirli bir oran düşülerek hesaplanabilir.

Arka plandaki sızıntılar, küçük sızıntı veya damlama şeklinde olduğu için düşük debilere sahiptir. Dolayısıyla aktif kayıp-kaçak yönetimi çalışmaları sırasında tespit edilemeyebilir. Bunun gibi sızıntıların tespiti için aktif sızıntı yönetimi çalışmalarında tespit edilebilir seviyeye gelmesi gerekmektedir.