Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz
Yeraltı Haritalama


Yeraltı Haritalama

Yeraltı hatlarının tespiti sırasında son teknolojik cihazların kullanılmasına özen gösterilir. Üstelik cihazlardan tespite geçilir ve akabinde haritalama aşamalarına yer verilir. Yeraltı haritalama pek çok sektörde kullanılır. Her bir sektör:

 • Son teknolojik cihazların kullanıldığı tespit aşamalarını talep eder.
 • Standartlara uygun olacak şekilde haritalamanın yapılması esas alınır.

Üstün teknolojiye sahip olan cihazlar eşliğinde yeraltı tespitinin gerçekleşmesi kolay hale geliyor. Nitekim bu tarz cihazların kullanımında yetkili ve eğitimli olan kişilere yönelmek gerekir. Ancak bu şekilde cihazlardan gelen uyarı sistemleri dikkate alınabilir. Neticesinde standartlara uygun olacak şekilde haritalama işlemlerine yer verilir. Haritalama bölgede gerçekleşecek sektör çalışmalarına dair dikkate alınır.

Yeraltı Tespit Cihazları Nelerdir?

Haritalama işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması adına tespitin de eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. Neyse ki bu aşamada kullanılan cihazlara karşı tespit işlemleri hem doğru hem de eksiksiz bir şekilde tamamlanır. Yeraltı haritalama adına:

-Cihazlar: Öncelikle radarlara ihtiyaç duyulur. Yeraltı tespitine özel olarak tasarlanan radarlar ile haritalamanın gerçekleşmesi esas alınır. Bunun gibi hem kablo hem de boru için ayrı dedektörler temin edilir.

-Tespit: Yeraltında bulunan her türlü cismin tespiti için ayrı cihazlara yer verilir. Örneğin metal dedektörler de bunlar arasında bulunuyor. Sonuç olarak her bir cismin ve oluşumun tespitine karşı haritalama aşamalarına geçiliyor. Tespit cihazları ile yeraltının en net haliyle haritaya dökülmesine özen gösteriliyor.

Yeraltı Şebeke Tespiti Nedir?

Gerek radarlar gerekse dedektörler ile yeraltının detaylı bir şekilde değerlendirilmesi esas alınır. Yeraltı haritalama öncesinde tespitin yapılması için en uygun cihazlar kullanılır. Bu sayede sadece cisimlerin değil şebekelerin dahi tespit edilmesi sağlanır. Şöyle ki:

 • İçme suyu ile kanalizasyon tespitinin gerçekleşmesi esas alınır.
 • Telefondan elektrik hatlarına kadar tüm şebekelerin üzerinde durulur.

Yeraltı tespiti sırasında kullanılan her bir cihaz cisimler kadar şebekelerin de belirlenmesinde bir hayli etkili. Sonuç olarak tespitin haritalara dökülmesine özen gösterilir. Bu aşamada da alanında uzman ve eğitimli kişilere başvurulur. Öyle ki tespitin hemen ardından en etkili sonuçlar ile haritalara yer verilmesi önemli.

Yeraltı Yapıları Nelerdir?

Haritalama öncesinde genel altyapıların ilgili cihazlar ile tespitine geçilir. Örneğin plastik ile pvc borular bunlar arasında yerini almıştır. Sadece pvc değil bunun gibi hem beton hem de metal boruların tespitine dair sıklıkla cihazlara başvurulur. Cihazlardan elde edilen sonuçlara göre haritalama gerçekleşir.

Aynı zamanda Kablo Boru Tespiti için dedektörlere ihtiyaç duyulur. Görüntüleme ve uyarı sistemlerine sahip olan cihazlar altyapıda bulunan her türlü nesnenin tespiti için ele alınır. Bunların dışında kalanlar:

 • Rögar ve vana tespitine dair cihazlar kullanılır.
 • Fiber hatların dahi cihazlar ile değerlendirilmesi sağlanır.

Hatta bilinmeyen bağlantıların dahi tespiti gerçekleşir. Özellikle de illegal bağlantıların tespiti önemli bir yere sahiptir. Her birinin haritaya işlenmesi adına tüm bağlantı yolları izlenir ve kaydedilir.

Yeraltı Yapı Araştırmaları Nelerdir?

Yeraltı yapılarına dair borulardan rögarlara kadar pek çok husus ele alınır. Ancak yapı araştırmaları sırasında sadece bu hususlar üzerinde durulmaz. Detaylı incelemeler ile yeraltı haritalama gerçekleşeceği için yapı araştırmaları üzerinde de durulur. Şöyle ki:

 • Oluşan çatlakların ve de boşlukların tespiti gerçekleşir.
 • Varsa su sızmalarından çökmelere kadar çoğu hususa değinilir.

Aynı zamanda demir donatılara ilişkin metal olan dedektörler devreye girer. Bunlar kadar döşemelerden duvarlara kadar çoğu yapının kalınlığını ölçmek isteyenlerin tercihi son teknolojik cihazlardan yana oluyor. Bu ölçümler üzerine ise standartlara uygun olacak şekilde haritalamanın gerçekleşmesine özen gösteriliyor.

Yeraltı Ölçüm Cihazları Hakkında

Haritalama işlemlerinin eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesi adına tespit önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda sadece detektörlere değil ölçüm cihazlarına da başvurulur. Yeraltı radarları olarak bilinen ölçüm cihazları pek çok alanda kullanılır.

Özellikle de sığ tabakaların araştırılması sırasında ölçüme geçilir. Frekanslar ve elektrik akımları için de sık sık cihazlar üzerinden ölçümlere yer verilir. Görüldüğü üzere yeraltı tabakalarının tespiti cihazlar üzerinden gerçekleşir. Bunun üzerine eksiksiz olarak haritalamanın yapılmasına özen gösterilir. Nitekim kullanılan her bir cihaz ile birlikte yeraltı tespitinin eksiksiz bir şekilde yapılması söz konusudur.

Yeraltı Haritalarında Neler Var?

Farklı teknikler ile hazırlanan haritalar çoğu konuya netlik kazandırır. Yeraltının değerlendirme aşamasında haritalar dikkate alınır ve gerekli yapı inşasına yer verilir. Bunun için haritalardan:

 • Madenler ve kanallar açık bir şekilde paylaşılır.
 • Yeraltı suyu ve tesisatlara kadar çoğu husus ele alınır.

Hatta varsa arkeolojik eserlerin dahi tespiti ve haritaya eklenmesi sağlanır. Buna benzer şekilde jeolojik tabakaların hızlı bir şekilde değerlendirilmesine dikkat edilir. Nitekim tüm bu yapıların haritaya eklenmesi için doğru bir şekilde tespit edilmesi önem arz ediyor. Tespit adına da hem dedektörlerin hem de ölçüm cihazlarının kullanılması esas alınır. Her biri son teknolojik gelişmelere karşı tasarlanan cihazlar yeraltı tespitinin eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Yeraltı Haritalama Yöntemleri Nelerdir?

Haritaların kullanılacakları alanlara göre tasarlanmasına özen gösterilir. Bunun için de farklı yöntemler üzerinden hazırlanmaları esas alınır. Bunlar arasında olan sismik yöntemlerin daha çok ses dalgalarına karşı ele alındığı görülüyor. Yeraltı akustik kaynakların tespiti üzerine haritalamada sismik yöntemler göz önünde bulundurulur.

Sismik olandan ziyade manyetik yönteme de sıklıkla yer verilir. Adı üstünde yeraltı yapılarının manyetik açıdan değerlendirilmesi ve haritalar ile paylaşılması esas alınır. Son olarak bu yöntemler arasında EM seçeneği de yerini almıştır. EM üzerinden gömülü tesisat ve derin yapılar dikkate alınır. Her birinin haritalara eklenmesine özen gösterilir. Tüm bu yöntemler eşliğinde yeraltı görünümleri netlik kazanır.

Yeraltı Harita Çeşitleri Nelerdir?

Yeraltı haritalamalarına dair birkaç türe yer verilir ve kullanım alanına göre her biri değerlendirilir. Yapı kontur ve fasiyes şeklinde pek çok türü üzerinden ele alınır. Harita türleri üzerinden:

 • Manyetik alan, ses dalgaları ve jeolojik konum gibi detaylara yer verilir.
 • Kayaçlardan yeraltı derinliğine kadar çeşitli hususlara değinilir.

Çoğu haritanın yapım aşamasında jeofizik yöntemler devreye girmektedir. Jeofizik alanında birden fazla ölçüme geçilir ve her biri haritaların eksiksiz bir şekilde tasarlanmasında büyük rol oynar. Öyle ki haritalar yapı inşası veya uygulamalara dair yol gösterir. Bunun için hem eksiksiz hem de doğru bir şekilde tasarlanmaları önemli bir yere sahiptir.

Yeraltı Haritaları Neden Hazırlanır?

Fiziksel parametrelerin ortaya çıkarılmasında haritalara başvurulur. Özellikle de yeraltında bulunan yapılara karşı ayrı parametreler oluşur ve her birinin haritalar ile netlik kazanmasına özen gösterilir.

Bunlar arasında başı çeken gömülü tesisatlar oluyor. Baca, logar ve buna benzer tesisat tespitine dair en uygun cihazların kullanılmasına dikkat edilir. Diğerleri ise:

 • Yeraltı suyu ile madenlere ilişkin haritalara yer verilir.
 • Jeolojik ile arkeolojik unsurlar da haritalardan belirtilir.

Görüldüğü üzere yeraltı haritalarının oluşturulması pek çok alana ışık tutar. Gerek sismik gerekse manyetik yöntemler ile hazırlanan haritalar yol gösterir. Her biri yeraltı kalıntılarından su sistemlerine kadar pek çok konuya netlik kazandırır. Öyle ki yeraltı tespitinin haritalar ile kaydedilmesine özen gösterilir.

Detaylı bilgi için sitemizdeki iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.