Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz
Fabrika Altyapı Tespiti Projelendirme

Fabrika Altyapı Tespiti

 Fabrika hizmet alanlarında yer alan altyapı hatlarının konum ve güzergahlarının tespit edilmesine fabrika altyapı tespiti denir. Bu altyapı sistemlerinde doğalgaz, elektrik, su, kanalizasyon, yağmursuyu, ısıtma-soğutma hatları, basınçlı hava hatları, endüstriyel hatları vardır. Fabrika sahalarında altyapı hatlarının neredeyse tamamı yeraltında gömülü olarak hizmet verdiği için bu beraberinde birtakım sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Bu sorunların başlıcaları;

  • Yeraltında karmaşık bir ağ sisteminin oluşması
  • Herhangi bir altyapıda sorun olması halinde müdahalenin zor olması
  • Altyapı hatlarının güzergah ve konumu bilinmediği taktirde herhangi bir kazı esnasında hatlara istenmeyen zararlar verilebilir ve buda hem ekstra maliyet hem de ekstra zaman ve iş gücü kaybına neden olmaktadır.
  • Altyapı hatlarının yeraltındaki karmaşık yapısından dolayı yeni bir kazının zorlaşması
  • Özellikle yüksek gerilim gibi enerji hatlarının güzergah ve konumlarının bilinmemesinden dolayı kazılarda çok ciddi iş kazalarına sebebiyet vermesi


Fabrika Altyapı Tespit Hizmeti Faydaları

  • Fabrika altyapı tespit hizmeti altyapı kazı çalışmalarında mevcut diğer altyapı hatlarına zarar vermesini önler.
  • Kazı çalışması esnasında meydana gelebilecek kazaları önler maliyet ve zaman kazancı sağlar.
  • Fabrika altyapı tespit hizmeti yeni imalat yapılacak bir hattın geçeceği güzergahı belirleyerek iş kolaylığı ve zaman kazancı sağlar.
  • Fabrika altyapı tespiti sayesinde yeraltında bulunan tüm altyapı hatlarının (kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hatları, elektrik hatları, telekomünikasyon hatları, doğal gaz hatları vb.) tespiti ile altyapı haritaları oluşturulur.

Fabrika Altyapı Projelendirme

Fabrika sahasında yer alan altyapı hatlarının tespit edilmesi ve bu hatların sayısal ortama aktarılarak haritalandırılmasına fabrika altyapı projelendirme denir. Tespiti yapılan altyapı hatları dijital bir plana işlenmediğinde zamanla unutulabilir ve ileride tekrar altyapı tespitine ihtiyaç doğabilir ve buda ekstra zaman ve maliyet kaybına neden olmaktadır. Konum ve güzergahı tespit edilen altyapı hatlarının sayısallaştırılarak fabrika sahası dijital altyapı planı oluşturulması ile gerek duyulduğu anda istenilen altyapı hattına müdahale sağlanır. Fabrika altyapı projelendirme ile bütün fabrika sahası tek noktadan rahatlıkla kontrol edilerek altyapı hatlarının işletilmesi kolaylaşır.Fabrika Sahası Projelendirme

Fabrika sahası projelendirme; fabrika sahasının koordinatlı vaziyet planının oluşturulmasına denir. Fabrika sahalarında yer alan altyapı hatlarının dijital altyapı planının oluşturulabilmesi için fabrika sahasının bir vaziyet planının bulunması gerekmektedir. Firmamız uzman ve deneyimli personelleri ile fabrika sahasının ayrıntılı vaziyet planını hazırlamaktadır. Kazısız teknolojiler ile tespiti yapılan altyapı hatları vaziyet planına işlenerek fabrika altyapı tespit projelendirme yapmaktadır.