Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz
Kablo Boru Projelendirme


Kablo Boru Projelendirme

İç ve dış tesisat projelerinin yönetmeliklere uygun bir şekilde gerçekleşmesine özen gösterilir. Bunun için de Türk Standartları üzerinden işlem gören firmalara yönelmek en doğrusu olacaktır. Kablo boru projelendirme işlemlerinin yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı firmalar, tüm aşamaları müşterilerini sunar ve onaylamalarını bekler.

Boru Projelendirme Yönetmeliklere

Boru projelendirme aşamasında standartlara uyulmasına dikkat edilir. Örneğin sıvı altında olması için peşel borulara başvurulur. Bergman boruların ise sıvı üstünde olmasına özen gösterilir. Bunların yanı sıra:

  • Plastik tesisat boruları sadece sıvının altına denk gelecek şekilde projelendirilir.
  • Ağız kısmı çapaklı olan boruların kullanılmamasına dikkat edilir.

Bunun gibi keskin köşelere sahip olan borular da yönetmeliklere uygun görülmez. Aynı zamanda iletkenliklerin zarar görmemesi adına boru uçlarına özel olarak ağızlık takılmalıdır. Yönetmelikte yer alan bu hususlara göre kablo boru projelendirme aşamalarına geçilir.

Kablo Boru Yerleştirme İşlemleri

Kablo boru projelendirme ile tüm tesisat aşamaları üzerinde durulur. Örneğin ilk etapta boruların doğru bir şekilde seçilmesine ve akabinde yerleştirilmesine dikkat edilir. Yerleştirme sırasında boru içlerinin su almamasına özen gösterilir. Su toplanmayacak şekilde yerleştirme işlemlerine geçilir.

Yerleştirme sırasında gerçekleşen kıvrılmalara karşı kırılmaların oluşması da önlenmelidir. Nitekim olası kırılmalar boruya ve tesisata zarar verir. Kanal görüntüleme yapılırken tüm bu olumsuz durumların üzerinde durulur. Olumsuzlukların önüne geçmek adına projelerin özenle hazırlanmasına dikkat edilir.

Kablo Borulama Nasıl Yapılır?

Borulama öncesinde proje dikkate alınır ve priz yerlerinin noktasal olarak belirlenmesine özen gösterilir. Nitekim projede temelde priz yerlerinden kanal krokisine kadar tüm detayları içerecek şekilde hazırlanır. Kanal boru projelendirme neticesinde priz yerleri üzerinden:

  • Delme makinası yardımı ile kasa yerleri belirlenir.
  • Kasa yerlerine desantların uygulanması sağlanır.

Kabloların içerisinden geçebileceği şekilde boru hatlarının uygulanmasına özen gösterilir. Bunun için de boru ile duvar arasında raglajlara yer verilir. Sonrasında boş olan alanların harçlar ile doldurulması sağlanır. Temiz bir şekilde işlemin sona ermesi için kontrollere geçilir. Özellikle de alçıların tam tutması adına filelere yer verilir ve bu şekilde borulama tamamlanır.

Kablo Boru Projelerinde Neler Var?

Projelendirme aşamasında prizlerden alçılamaya kadar tüm hususların üzerinde durulur. Her birinin de yönetmeliklere uygun olacak şekilde ele alınması sağlanır. Gerek iç gerekse dış tesisata dair ayrı yönetmeliklere yer verilir ve uyulması beklenir.

Yönetmeliklere göre sızdırma veya çatlama gibi her türlü problemlerin önüne geçilmesi amaçlanır. Bunun için:

  • Boruların contalama aşamaları ele alınır.
  • Polietilen ve PVC boru özelliklerine de uygulamalara geçilir.

Aynı zamanda teçhizat standartlarına uygun olacak şekilde malzemelerin kullanılmasına özen gösterilir. Nitekim teçhizat için de yönetmeliklerden belli başlı detaylara yer verilir. Yönetmelikleri dikkate alarak projelendirmeye geçilmesi beklenir. Akabinde ise projeye uygun olacak şekilde kablo ile boru döşemelerine geçilir.

Detaylı bilgi için sitemizdeki iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.