Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz
Su Kayıplarının Azaltılmasının Faydaları

SU KAYIPLARININ AZALTILMASININ FAYDALARI

 İçme suyu iletim ve dağıtım hatlarında, suyun kaynağından son kullanıcıya ulaşana kadar yarısından fazlası kaybolmaktadır. Su kayıpları hem ekonomik hem de ciddi anlamda israfa neden olmaktadır.  Ülkemizin yeraltı ve yerüstü su potansiyelinin Dünya genelinde düşük seviyelerde olması, ülkemizin su stresi yaşadığı anlamına gelmektedir. Su kayıplarının azaltılmasıyla birlikte ülkemizin su fakirliği yaşamasının önüne geçilmesi büyük önem arz etmektedir.

İçme suyu dağıtım ve iletim hatlarında oluşan su kayıpları “Fiziki Kayıplar” ve “İdari Kayıplar” olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir. Sistemdeki toplam kayıplar Fiziki ve İdari kayıplar toplanarak hesaplanmaktadır. Genel olarak ülkemizde fiziki su kayıplarının, idari su kayıplarından çok daha fazla olduğu belirlenmiştir.

FİZİKİ SU KAYIPLARI: İçme suyu iletim ve dağıtım hatları, servis bağlantılarında oluşan kayıp kaçaklar ve içme suyu depolarında oluşan kayıp ve taşmalar şeklinde açıklanabilir.

İDARİ SU KAYIPLARI: İçme suyu şebekelerinden izinsiz yapılan bağlantılarla kullanılan kaçak su, su sayaçlarında ki ölçüm hataları ve sayaç okuma sırasında yapılan yanlış okumalar şeklinde açıklanabilir.

Su kayıpları şebekenin birçok noktasında oluşabilmektedir. Ülkemizde fiziki su kayıplarının en çok oluştuğu yerler abone veya servis bağlantıları üzerinde olduğu görülmektedir. Diğer altyapı çalışmalarında şebekeye verilen hasarlar, kalitesiz malzeme ve kalitesiz işçilik fiziki kayıpların oluşmasında en büyük etkenlerdendir.

su-kayiplarinin-azaltilmasi-faydalari

Su Kayıplarının Düşürülmesinin Ortaya Çıkaracağı Kazanımlar:

-        Fiziki kayıpların azaltılmasıyla birlikte tüm sisteme verilecek su miktarında düşüş olacağı için su ve enerji tasarrufu sağlanmış olacaktır.

-        İdari su kayıplarının azaltılması ile birlikte idareler için gelir getiren su miktarlarında artış sağlanmış olacaktır.

-        Fiziki kayıpların azaltılmasıyla birlikte su arıtma ve dezenfeksiyon masraflarının azaltılması sağlanmış olacaktır.

-        Fiziki kayıpların azaltılmasıyla birlikte sisteme verilen su miktarında düşüş olacağı için nüfus artışı olması durumunda bile iletim veya dağıtım şebekelerinde yeni yapılacak yatırımlar ve/veya ilave su kaynaklarının aranması ertelenecektir.

-        Borularda oluşan patlak/çatlak/delik gibi açık noktalarda su kesintilerinden dolayı yaşanan vakum etkisi sebebiyle dışarıdan boru içerisine kirli su veya benzeri yabancı maddeler girebilmektedir. Fiziki su kayıplarının azaltılması ile birlikte, su kalitesinin korunması hatta artırılması sağlanacaktır.

-        Fiziki kayıpların azaltılmasıyla birlikte, yaşanacak sızıntı ve onarım sayısın azalması, boru ve ekipmanların kullanım ömürlerinin uzatılmasıyla birlikte ciddi ekonomik kazanımlar elde edilmesini sağlayacaktır.

-        Fiziki kayıpların azaltılmasıyla birlikte Su kaynaklarının tasarruflu kullanılması sayesinde yeni kaynak arayışlarının geciktirilmesi sağlanacaktır.

-        Fiziki kayıpların azaltılmasıyla birlikte, abonelerin memnuniyetlerinin artırılması sağlanacaktır.

Fiziki su kayıplarının azaltılması ile birlikte su üretim maliyetlerinin düşürülmesi sayesinde tüketim fiyat artışının yaşanmaması veya ertelenmesi sağlanacaktır.